Konrad Swart
De Kosten en Waarde van Geld
Om een goed draaiende economie te krijgen en te houden, is het nodig te weten wat economische waarde inhoudt.
De huidige economische theoriën hebben hier geen bevredigend antwoord op. Konrad Swart heeft een economische waardetheorie ontwikkeld, die voor het éérst helder heeft wat economische waarde is.