2. Lezingen
Konrad Swart geeft lezingen over zijn boek "De Kosten en Waarde van Geld"
- Wat is economische waarde precies en waarom is dit belangrijk? Konrad Swart definieert waarde voor het eerst als een consistent en helder economisch begrip.
Het onderwerp van de lezing is een nieuwe, uiterst eenvoudig te begrijpen economische theorie over waarde. -
Swart heeft tijd geïdentificeerd en als een aparte grootheid gedefinieerd. Dit tijdsbegrip koppelt hij aan Ricardo’s principe van comparatieve kosten en waarden, en fuseert beide theoriën met Bastiat’s grote ontdekking in ‘Economic Harmonies’.
Dit leidt tot een economische waardetheorie die voor het éérst helder definieert,
• wat economische waarde is
• wat geld precies is
• en hoe geld en economische waarde precies aan elkaar gekoppeld zijn.
Deze visie leidt ook tot een geheel nieuw begrip van
• hoe arbeid een rol speelt in waarde.